Templomunk heti liturgikus beosztása és a közvetítések

Hétfő
05.11.
Kedd 05.12. Szer-
da 05.13.
Csütör-
tök 05.014.
Péntek 05.15. Szom-
bat 05.16.
Húsvét
6. vas. 05.17.
Facebook (élő)

Honlap
(élő és vissza-
nézhető)

7:00
Szent-
mise, Litánia
7:00
Zsolozs-ma
7:00
Szent-
mise, Litánia
7:00
Zsolozs-ma
9:00
Szent-
mise,
Litánia
10:00
Közben-
járó ima
Facebook (élő)

Honlap
(élő és vissza-
nézhető)

18:00
Szent-
mise, Litánia
18:00
Litánia
18:00
Szent-
mise,
Litánia
18:00
előesti Szent-
mise,
Litánia
Pomáz TV
felvételről, (műsorvál-
toztatási
lehetőség!)
You Tube adásban vissza-
nézhető!
Szent-
mise. Litánia
(ism.)
az esti műsorban
Szent-
mise,
Litánia
az esti
mű-
sorban
Szent-
mise,
Litánia
az esti
műsor-
ban
Szent-
mise, Litánia
a dél-
előtti és esti műsor-
ban
(ism.)
Szent-
mise,
Litánia
a dél-
előtti
és esti
műsor-
ban (ism.)

Templomunk liturgikus beosztása és közvetítések

Hétfő 05.04. Kedd 05.05. Szer-
da 05.06.
Első-
csütör-
tök 05.07.
Péntek 05.08. Szom-
bat 05.09.
Húsvét
5. vas. 05.10.
Facebook (élő)

Honlap
(élő és vissza-
nézhető)

7:00
Szent-
mise, loretói litánia
7:00
Zsolozs-ma
7:00
Szent-
mise, loretói litánia
7:00
Zsolozs-ma
9:00
Szent-
mise,
májusi
litánia
Facebook (élő)

Honlap
(élő és vissza-
nézhető)

18:00
Szent-
mise, loretói litánia
18:00
loretói litánia
18:00
Elsőcsütörtöki Szent-
ségimá-dás
18:00
Szent-
mise,
loretói
litánia
18:00
előesti Szent-
mise,
loretói
litánia
Pomáz TV
felvételről, (műsorvál-
toztatási
lehetőség!)
You Tube adásban vissza-
nézhető!
22:17
Szent-
mise
(ism.)
Szent-
mise,
az esti
blokk-
ban
Szent-
mise,
az esti blokk-
ban
18 óra után
Szent-
mise,
a dél-
előtti és esti blokk-
ban (ism.)
Szent-
mise,
a dél-
előtti
és esti blokk-
ban (ism.)

Templomunk heti liturgikus beosztása és a közvetítések

Hétfő 04.27. Kedd 04.28. Szer-
da 04.29.
Csütör-
tök 04.30.
Első-
péntek 05.01..
Első-
szom-
bat 05.02.
Húsvét 4. vas. 05.03.
Facebook (élő)
Honlap
(élő és vissza-
nézhető)
7:00
Szent-
mise
7:00
Zsolozs-ma
7:00
Szent-
mise
7:00
Zsolozs-ma
11:00
Szent-
mise,
Cso-
bán-
ka
Szent-
kút
8:30
Jézus Szíve litánia9:00
Szent-
mise,
májusi
litánia,
(utána
meg-
lepetés!)
Facebook (élő)
Honlap
(élő és vissza-
nézhető)
18:00
Szent-
mise
18:00
Szent-
mise,
májusi
litánia
18:00
előesti Szent-
mise,
májusi
litánia
Pomáz TV
felvételről
a helyzettől függően műsorváltozási
lehetőség!
You Tube adásban is visszanézhető már másnap!
23:12
Előadás:Hit a család-
ban
22:37
Szent-
mise,
Szt. Adalbert
(ism.)
Szent-
mise,az esti
blokk-
ban
Szent-
mise
az esti blokk-
ban
18 óra után
(ism.)
Szent-
mise
a dél-
előtti és esti blokk-
ban (ism.)
Szent-
mise
a dél-
előtti
és esti blokk-
ban (ism.)

Heti liturgikus beosztás

Húsvét-
hétfő 04.13.
Húsvét-
kedd 04.14.
Húsvét-
szerda 04.15.
Húsvét-
csütörtök 04.16.
Húsvét-
péntek 04.17.
Húsvét-
szombat 04.18.
Irgalmas-ság vasárnap 04.19.
Facebook:
élőHonlap:
élő és visszanézhető
7:00
Szent-
mise
7:00
zsolozs-ma
7:00
Szent-
mise
7:00
Zsolozsma
9:00
Szent-
mise
Facebook:
élő
Honlap:
élő és visszzanézhető
18:00
Szent-
mise
18:00
Szentmise
18:00
előesti Szentmise
15:00
Az irgalmas-ság
ima-
órája
Pomáz TV
felvételről
a helyzettől függően műsorváltozási
lehetőség!
You Tube adásban is visszanézhető másnap!
22:17

Szent-mise ism.
(Nagy-
szerdai)

23:26
Húsvéti beszél-getés
0:00
(Nagy-
pénteki
kereszt-út
18:40, 22:40
Húsvéti Vigília Szent-
mise
10:40, 18:40
Húsvéti Vigília Szent-
mise
(ism.)
18:40, 22:40
Húsvéti Vigília Szent-
mise
(ism.)
10:40, 18:40
Húsvéti Vigília Szent-
mise
(ism.)
10:40, 18:40
Húsvéti Vigília Szent-
mise
(ism.)

Gitáros passió

Sillye Jenő Értem is meghalt a kereszten c. gitáros passiójának képekkel megtámogatott változata. A felvétel kb. 30 éve készült az újlaki templomban, unplugged felvétellel, két kihelyezett mikrofonnal. Kazettáról digitalizálta egyik társunk.

Gitáros passió

Sillye Jenő Értem is meghalt a kereszten c. gitáros passiójának képekkel megtámogatott változata. A felvétel kb. 30 éve készült az újlaki templomban, unplugged felvétellel, két kihelyezett mikrofonnal. Kazettáról digitalizálta egyik társunk.

Közzétette: Szent István Király Plébánia, Pomáz – 2020. április 4., szombat

Heti liturgikus beosztás

Nagy-
hétfő 04.06.
Nagy-
kedd 04.07.
Nagy-
szerda 04.08.
Nagy-
csütörtök 04.09.
Nagy-
péntek 04.10.
Nagy-
szombat 04.11.
Húsvét-
vasárnap 04.12.
Facebook: élő

Honlap:
élő és visszanézhető

7:00
Szent-
mise
7:00
Zsolozs
ma
7:00
Zsolozs-
ma
7:00
Zsolozs-ma
7:00
Zsolozsma
7:00
Zsolozs-
ma,
és
imádság a Szentsír-
nál
9:00
Húsvéti
Szent-
mise
Facebook:
élő
Honlap:
élő és visszzanézhető
19:00
Szent-
mise
18:00
Utolsó vacsora emlékmiséje,
lamentá-
ció és virrasztás
15:00
Keresztút a temetőben18:00
Nagy-
pénteki szertartás kereszt-
hódolattal,
lamentáció és virrasztás
18:00
Húsvéti vigília Szentmise
15:00
Öröm útja
Pomáz TV
felvételről
a helyzettől függően műsorváltozási
lehetőség!
You Tube adásban is visszanézhető másnap!
22:05

Szent-
mise ism.
04. 01. szerdai

22:57

Szent-
mise
ism. 04.03. pénteki

18:40, 22:40
Szent- mise
10:40, 18:40
Szent-
mise
ism. 04.08. szerdai
18:40, 22:40
Keresztút
a temető-
ben (felv.)
10:40, 18:40
Keresztút
a temető-
ben (ism.)
10:40, 18:40
Keresztút
a temető-
ben
I(ism.)