Miserend a járványhelyzet ideje alatt

A Magyar Katolikus Püspöki Kar által elrendeltek szerint Pomázon a szentmisék zárt ajtók mögött kerülnek megtartásra, de a technikai eszközök segítségével szeretnénk biztosítani, hogy minél többen bekapcsolódhassanak lélekben a közösségünket éltető misealkalmakba. Ezért a következő időszak miserendjéről az alábbi tájékoztatást adjuk, ami természetesen a helyzet változásával folyamatosan módosulhat. Kérjük figyelje hirdetéseinket a plébánia honlapján, Facebook oldalán és terveink szerint a Pomáz Tv-ben.

A templomban Emu atya és Péter atya szentmisét tart – élő közvetítéssel a Facebook oldalon és a Plébánia honlapján:

  • Hétfő és csütörtök reggel 7 órakor;
  • Kedd, péntek és szombat este 19 órakor (Március 24-én a Pomáz Tv. felvétele miatt kivételesen délelőtt 10 órakor lesz élő szentmise közvetítés)
  • Vasárnap reggel 9 órakor;

A Pomáz tv-ben felvételről megtekinthetők szentmisék, melyeket a Pomáz TV kedden és csütörtökön vesz fel: 

Szerda, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap a Hírek és Krónika után 18 óra után. A Pomáz TV közvetítéseinek, ismétléseinek időpontja még változhat, a végleges műsorrendről tájékoztatást küldünk, illetve figyeljék a Pomáz Tv honlapját, hirdetéseit, híreit.

(Március 25. szerda, Urunk születésének hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe, a Pomáz TV -ben 18 órakor ünnepi szentmise és benne lelki adoptáció, egy veszélyeztetett magzat lelki örökbefogadása)

Fontos lelki alkalom a nagyböjtben a zsolozsma, melybe élő közvetítéssel kapcsolódhatnak be:

  • Kedden és pénteken 7 órától;

Templom imádságra nyitva tartott időszakai

  • Hétfő 9-12h
  • kedd 14-17h
  • Csütörtök 9-12h
  • Péntek 14-17h

Ezen alkalmakkor is érvényesek a járványügyi előírások, pl. aki beteg, ne jöjjön be, mossunk kezet (előtte, utána – a  szenteltvíztartóban kézfertőtlenítő is van), kevesen és távol legyünk egymástól a templomban, ne beszélgessünk egymással, hanem imádkozásra, szentségimádásra térjünk be, köhögés, tüsszentés zsebkendőbe, nincs közvetlen köszöntés: kézfogás – ölelés – puszi!

Atya tervez a mise felvételekhez kapcsolódóan keresztutat, szentségimádást és további megosztható, közvetíthető programokat, amelyekről szintén a fent említett hirdetési csatornákon adunk tájékoztatását.

Kedves Testvérek!

Március 19-én ünnepli egyházunk Szent József ünnepét, aki a Szent Család őrzője, vezetője volt. Az Isten csodálatos titka, hogy az emberre bízta magát. Szent Józsefről nem sokat tudunk, a Szentírás keveset beszél róla, és a hagyomány is munkásként és a Szent Család őreként említi. „Igaz ember volt” – szól róla szűkszavúan az evangélista. Rejtőzködő, igaz emberségéből azonban sokat tanulhatunk.

Józsefi korszak következik. Rejtett élet, ami a hitünk és az evangélium megőrzéséről és a bennünk lévő Jézus neveléséről szól. Amikor terjed a járvány és kényszerű intézkedéseket hoz a kormány, otthon maradásra buzdít, akkor észre kell vennünk ebben az isteni felszólítást: ember, tekints önmagadba! Milyen a hited? Hogyan őrzöd életedben az örömhírt? Hogyan adod tovább? Mennyire nevelted magadban a jézusi embert? Most adódik lehetőség az elmélkedésre, Isten kapcsolatunk mélyítésére.

A püspöki kar elrendelte a „sine populo”, azaz a nép részvétele nélküli szentmisét. Nagyböjt 4. vasárnapjától életbe lép ez a határozat. Különleges módon éppen ez az öröm vasárnapja. A televíziokon és az interneten keresztül lesz lehetőség a szentmisén való részvételre, közös imádságra. Nekünk, papoknak is erre kell átállni, ami nem lesz könnyű. A Pomáz TV fel fog venni több szentmisét, így a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét is például. Hálás köszönet a Pomáz TV felajánlásának. Illetve igyekszem felvenni elmélkedéseket, keresztutakat is és közzé tenni, a plébánia Facebook oldalán, levelező listáján – erről az alábbiakban részletesen írok. A felvett szándékokért lesz felajánlva minden szentmise, tehát azok nem vesznek el.

Lehetőség van a Mária Rádión keresztül is részt venni közösségi imádságon.

A szentségkiszolgáltatásról külön értesítést kaptunk a püspöki kartól. Általános feloldozást hirdettek, ami azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet miatt a személyes szentgyónásra nincs lehetőség, de magamban bűnbánatot tarthatok és jóvátételként imádkozhatok, gyakorolhatom az irgalmasság cselekedeteit. A püspöki kar lelki áldozásra buzdít, ami arról szól, hogy lélekben találkozzam Jézussal. A betegek szentségét a súlyos betegekhez, haldoklókhoz kivihetjük. Az általános feloldozásról és a lelki áldozásról egy rövid leírást ide másoltam: 

Ima a tökéletes bánat fölindításához:

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp … [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. 

Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen. 

LELKI ÁLDOZÁS

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

Ima a lelki áldozáshoz:  

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

A járvány helyzet nem a kétségbeesés ideje, hanem az összefogásé, odafigyelésé. Vegyük észre azokat a lehetőségeket, amiket eddig elfoglaltságainkra hivatkozva hanyagoltunk. Most többet imádkozzunk és gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit.

Betegellátás, segítségkérés esetén hívhatja plébániánkat a 0626 / 325-006 számon, illetve személyesen engem a 06 30 306 2967 telefonszámon elérhet.

Isten áldása kísérjen és óvjon mindenkit!

Lejtényi Emánuel

plébániai kormányzó

Kelt: Pomáz, 2020.március.20.

2020 Nagyböjti időszak

február 26.

Hamvazószerda

18:00 szentmise

február 28.

péntek

7:00 zsolozsma
17:00 gyóntatás
18:30 keresztút

február 28.-29.

péntek-szombat

Wass Albert 25 órás irodalmi ünnep

március 1.

vasárnap

Nagyböjt 1. vasárnapja

március 3.

kedd

7:00 zsolozsma

március 6.

péntek

7:00 zsolozsma
17:00 gyóntatás
18:30 keresztút

március 7.-8.

szombat-vasárnap

Jegyeseknek lelki hétvége

március 8.

vasárnap

Nagyböjt 2. vasárnapja 18:00 Német szentmise

március 10.

kedd

7:00 zsolozsma

március 11.

szerda

19:00 Heiter Róbert atya előadássorozata a Bibliáról

március 13.

péntek

7:00 zsolozsma
17:00 gyóntatás
18:30 keresztút

március 14.

szombat

Lelkinap Huszti Zoltán atyával és Máté Csaba atyával

március 15.

vasárnap

Nagyböjt 3. vasárnapja, Nemzeti ünnep

március 17.

kedd

7:00 zsolozsma

március 19.

csütörtök

7:00 szentmise Szent József tiszteletére

március 20.

péntek

7:00 zsolozsma
17:00 gyóntatás
18:30 keresztút

március 22.

vasárnap

Nagyböjt 4. vasárnapja

március 24.

kedd

7:00 zsolozsma

március 25.

szerda

18:00 szentmise Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lelki adoptálás

március 26.

csütörtök

Szentségimádási nap

március 27.

péntek

7:00 zsolozsma
17:00 gyóntatás
18:30 keresztút

március 29.

vasárnap

Nagyböjt 5 vasárnapja

március 30.

hétfő

18:00 Triduum 1. Feldhoffer Antal atyával

március 31.

kedd

7:00 zsolozsma
18:00 Triduum 2. Feldhoffer Antal atyával

április 1.

szerda

18:00 Triduum 3. Feldhoffer Antal atyával

április 2.

csütörtök

19:00 Szentóra

április 3.

péntek

7:00 zsolozsma
17:00 gyóntatás
18:30 keresztút

április 4.

szombat

19:00 Nagyböjti irodalmi est a Miklós kápolnában

április 5.

vasárnap

Virágvasárnap 11:30Barkaszentelési szentmise Passióval

április 6.

Nagyhétfő

19:00 Heiter Róbert atya előadássorozata a Bibliáról

április 7.

Nagykedd

7:00 zsolozsma

április 8.

Nagyszerda

19:00 gyóntatás

április 9.

Nagycsütörtök

7:00 zsolozsma
10:00 Krizma szentelés a Szent István Bazilikában
18:00 szentmise az Utolsó Vacsora emlékére

április 10.

Nagypéntek

7:00 zsolozsma, utána gyóntatás
15:00 keresztút a temetőben (eső esetén a templomban)
19:00 Szertartás

április 11.

Nagyszombat

7:00 zsolozsma
egész nap Szentsír őrzés

19:00 Húsvét vigília szentmise Feltámadási körmenettel

április 12.

vasárnap

Húsvéti hajnalvárás

április 17.

péntek

Ünnepi szentmise a Missziós Kereszt jelenlétében

április 19.

vasárnap

15:00 Irgalmasság órája, Missziós Kereszt búcsúztatás