A Szent Miklós Alapítvány 2004. évi közhasznúsági jelentése

 

1. Számviteli beszámoló
            A Szent Miklós Alapítvány kettős könyvvitelt vezető, kiemelkedően közhasznú besorolású alapítvány. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Összes bevétele 50 millió forint alatt van. A 224/2000. (XII. 19.) sz. Kormányrendelet szerint előírt, Mérlegből és Eredménylevetésből álló 2004. évi számviteli beszámolót lásd az 1. számú Mellékletben. 

2. A költségvetési támogatás felhasználása
            A Szent Miklós Alapítvány költségvetési támogatásként az SZJA 1%-ból részére átutalt 412 277 Ft-tal gazdálkodott. (Az Alapítvány részére felajánlott SZJA 1%-ok teljes összege 416 277 Ft volt, ebből azonban az APEH 4 000 Ft-ot késedelmi pótlék címén levont.). – Ebből az összegből az Idős Klub működését 27 000 Ft-tal, a Kamasz csoportét pedig 7 000 Ft-tal támogattuk. 116 000 Ft-ot fordítottunk a Karitász Ház udvarán található játszótér felújítására. A Családsegítő 10 éves jubileumára megjelentetett kiadványra, valamint a Szociális Munka napjának városi megünneplése összesen 210 100 Ft-ot költöttünk. A karácsonyi ünnepségeket 15 200 Ft-tal támogattuk, a munkánkhoz szükséges irodaszerek beszerzésére pedig 37 000 Ft-ot fordítottunk. 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Induló tőke:

200 000 Ft

2004. évben a pénzügyi eredmény:

0 Ft

2004. évben eszközök összesen:

1 504 000 Ft, ebből

tárgyi eszközök:

721 000 Ft

pénzeszközök:

783 000 Ft

2004. évi rövid lejáratú kötelezettségek:

207 000 Ft

2004. évi tőkeváltozás/eredmény:

1 297 000 Ft

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
            A Szent Miklós Alapítvány az 1997. évi CLVI tv. 26. § c. pontja szerinti közhasznú tevékenységi körökben, figyelembe véve az Alapító Okirat 2./ pontjában foglaltakat az alábbi célszerinti juttatásokat nyújtotta: 

Angol csoport

40 000 Ft

Idős Klub támogatása

120 000 Ft

Sérült csoport

100 000 Ft

Nagycsaládos csoport

308 000 Ft

Kamasz csoport

99 000 Ft

Családsegítő táborai, cirkuszlátogatás

619 000 Ft


Cél szerinti juttatások összesen

1 286 000 Ft

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke            

SZJA 1%

412 277 Ft

Pest Megyei Önkormányzat

330 000 Ft

Pomáz Város Önkormányzata

956 000 Ft

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
            Az Alapítvány tisztségviselői közül senki sem részesült juttatásban.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Alapítványunk működteti Pomázon a Karitász Házat, ahol helyet kap a Családsegítő Szolgálat, a Gyermekjóléti Szolgálat, a regionális Karitász Raktár, valamint a kápolna, amely közösségi célokat is szolgál. Az Alapítvány az önkormányzatokkal kötött feladat-ellátási szerződések keretében Pomáz és Csobánka területén látja el a családsegítés feladatait. 

Csoportjaink az egész év során folyamatosan működtek. Hétfőn az Angol csoport, kedden az Idős Klub, szerdán az Ovis Hittanos Csoport, csütörtökön a kiskamaszok és az Origami Klub, illetve ősztől délelőttönként a baba-mama klub, péntekenként délután pedig a nagykamaszok és a Tesz-vesz Klub. – Júniusban az Idős Klub tagjai Veszprémbe és Herendre kirándultak. Ugyancsak a nyár folyamán került sor a Sérült csoport és a rászoruló gyermekek táboraira. Augusztusban a Kamasz csoport 15 gyereket táboroztatott Vác környékén. A Nagycsaládos csoport kéthetes hagyományőrző tábort tartott. Szeptemberben az Idős Klub tagjai Komáromba szerveztek buszkirándulást. Az Angol csoport az ősz folyamán angol nyelvű színházi előadást tekintett meg. Az őszi tábor az idén négy napos volt, harminc gyerek részvételével. Karácsonykor száz gyermeket vittünk a Fővárosi Nagycirkuszba. 

A Családsegítő Szolgálat novemberben a Karitász Házban otthont adott a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett városi ünnepségnek, hiszen a Családsegítő ebben az évben ünnepelte alapításának 10 éves jubileumát. Az ünnepségen részvételével megtisztelt bennünket Szabó András, Pomáz város jegyzője, Thurzó László alpolgármester és Nyári Iván tanácsnok is. Az ünnepi beszédet Becze Ákos, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke tartotta. Az ünnepség egyben méltó tiszteletadás volt Fodorné Kriskó Ildikó emlékének is. 

A Családsegítő alapításának 10 éves évfordulója alkalmából Szolgálatunk munkáját ismertető ünnepi kiadványt jelentettünk meg. 

       A Szent Miklós Alapítvány 2004. évben 500 gyermeket ajándékozott meg Mikulás ünnep keretében; a csomagokat németországi testvérvárosunktól kaptuk. Karácsonykor 100 család kapott ajándékcsomagot. 2004-ben először a hajléktalanoknak is tartottunk karácsonyi ünnepséget (az elmúlt években karácsonyi csomagot kaptak, az idén ünnepi műsorral és ebéddel egybekötve kapták meg az ajándékokat). 

            Ebben az évben a KÉSZ Dunakanyar Jobb Part csoportjával közösen „Közbeszéd, közbeszélgetés” címmel közéleti rendezvénysorozatot indítottunk. Ennek keretében május 16-án – az Európa Parlamenti választásokra történő felkészülés jegyében - „Magyarként, keresztényként Európában” címmel tartottunk rendezvényt dr. Farkas Péter, a PPKE Szociológia Tanszékének vezető-helyettese, dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, valamint Szántai Tamás, a Demokrácia Központ vezetőjének résztételével. Szeptember 19-én Szántai Tamás „Az igazi szó” címmel tartott nagysikerű Ady estet, november 14-én pedig Czakó Gábor író volt a vendégünk, aki leányával közösen „Hetvenhét magyar rémmese” című mesés szatíragyűjteményéből adott elő részleteket. – A sorozat valamennyi rendezvényén részt vettek és műsort adtak zenész barátaink Szerényi Béla vezetésével (többek között Molnár Zsófia, Legeza Márton, Németh András és Orr Máté). 

            A Családsegítő munkájában nagy nehézséget jelentett, hogy egyszerre három dolgozó járt iskolába azért, hogy teljesíteni tudják a törvények által megkövetelt képesítési előírást. Külön köszönet illeti Földiné Kovács Klárát, aki az iskolai- illetve a vizsganapokon egyedül végezte a szolgálat feladatait. A munkatársak egész évben sokat küszködtek a leamortizálódott technikai eszközökkel (számítógép, fax, fénymásoló). Ezek cseréje nagyon indokolt lenne, arról nem is beszélve, hogy legalább még egy számítógép vásárlása is elengedhetetlen, hiszen a családgondozók egymásra kell hogy várjanak egy válaszlevél vagy esetnapló megírásával. 

            Pomáz, 2005. május 25.               

                                                                                                             /Szlávik István/
                                                                                                         /kuratóriumi elnök/

 
            A jelentést elfogadta: 

 

/dr. Brezanóczi János/                                                          /Csere László/ 

 

/Szakál Antal/                                                                       /Tőzsér Imre/
 

 

/Szlávik István/