A Szent Miklós Alapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése

 1. Számviteli beszámoló
            A Szent Miklós Alapítvány kettős könyvvitelt vezető, kiemelkedően közhasznú besorolású alapítvány. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Összes bevétele 50 millió forint alatt van. A 224/2000. (XII. 19.) sz. Kormányrendelet szerint előírt, Mérlegből és Eredménylevetésből álló 2005. évi számviteli beszámolót lásd az 1. számú Mellékletben. 

2. A költségvetési támogatás felhasználása
            A Szent Miklós Alapítvány költségvetési támogatásként az SZJA 1%-ból részére átutalt 287 283 Ft-tal, valamint az NCA működési célú pályázatán elnyert 500 000 Ft első ütemével gazdálkodott. – Az NCA pályázatán elnyert összeg két lépcsőben érkezett meg: 2005. 12. 02-án 279 000 Ft, majd 2006. 01. 17-én 221 000 Ft. – Ennek megfelelően 2005-ben természetesen csak az első részlet felhasználását kezdtük meg.. E támogatásokból alapvetően az elavult irodatechnikai és számítástechnikai berendezéseink cseréjére indítottunk programot, mert ezek hiánya, illetve megbízhatatlan működése már az Alapítvány közhasznú tevékenységét, elsősorban a Családsegítő mindennapi munkáját veszélyeztette. Első lépésben vettünk egy fénymásoló gépet. Erre a pályázati összegből 231 250 Ft-ot fordítottunk, az SZJA 1%-ból pedig 73 250 Ft-ért ehhez a géphez vettünk egy nyomtatókártyát azért, hogy a későbbiekben a fénymásolót nyomtatóként is használni tudjuk. Hosszú távon ez megtakarítást jelent. Az NCA pályázat terhére 2005-ben 17 112 Ft összegben a Családsegítő szakmai munkáját támogató folyóiratot is előfizettünk. – Összességében tehát az NCA pályázati összegből 2005-ben 248 362 Ft-ot használtunk fel. A 2005-ben érkezett pályázati összegből 30 638 Ft (és természetesen a 2006-ban érkezett összeg) felhasználása a 2006-os évre húzódik át, ugyanúgy, mint az SZJA 1%-ból maradt 214 033 Ft. – Ezekből a pénzekből a fent említett program keretében egy korszerű számítógépet szeretnénk vásárolni a szükséges operációs rendszerrel és irodai programcsomaggal. Az SZJA 1%-ból ezen felül megmaradt összeget az Alapító Okiratban szereplő közhasznú tevékenységeinkre, azaz elsősorban csoportjaink támogatására kívánjuk fordítani. 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Induló tőke:

200 000 Ft

2005. évben a mérleg szerinti eredmény:

25 000 Ft

2005. évi tárgyi eszköz nettó értéknövekedés:

301 000 Ft

2005. december 31-én saját tőke:

3 313 000 Ft

2005. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközök:

955 215 Ft

 4. A cél szerinti juttatások kimutatása

            A Szent Miklós Alapítvány az 1997. évi CLVI tv. 26. § c. pontja szerinti közhasznú tevékenységi körökben, figyelembe véve az Alapító Okirat 2./ pontjában foglaltakat az alábbi célszerinti juttatásokat nyújtotta:

 

Angol csoport kirándulásának támogatása

  10 000 Ft

Idős Klub támogatása

  50 000 Ft

Sérült csoport (Hit és Fény)

380 000 Ft

Nagycsaládos csoport

 

„Tegyük széppé Pomázt” támogatása

  20 000 Ft

 

Cél szerinti juttatások összesen

666 000 Ft

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke

 

SZJA 1%

287 283 Ft

NCA 500 eFt működési támogatás I. üteme

279 000 Ft

Önkormányzati támogatás

646 000 Ft

 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

            Az Alapítvány tisztségviselői közül senki sem részesült juttatásban.

 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Alapítványunk működteti Pomázon a Karitász Házat, ahol helyet kap a Családsegítő Szolgálat, a Gyermekjóléti Szolgálat, a népjóléti raktár és egy kápolna, amely közösségi célokat is szolgál. Alaptevékenységünkhöz tartozik helyi szociális ellátásként a Családsegítő Szolgálat működtetése, valamit az épületben elhelyezett népjóléti raktárral történő együttműködés is.

 Működési területünkön főként a hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezünk nyári táborokat. Ilyen volt 2005 augusztusában a Héregen megtartott Karitász tábor, a Kamasz Klub számára szervezett tábor Vác mellett. A kiskamaszoknak /11-14 éves korosztály/  Pilisszentkereszten szerveztünk programot egy hosszú  hétvégére. Az őszi iskolai szünetben iskolás gyerekeknek tartottunk napközi programokat a Karitász Házban.

Prevenciós céllal önsegítő, öntevékeny csoportokat működtetünk.

 A Sérült csoport – a kétheti rendszeres összejövetelek, évközi programok mellett - nyáron egy egy hetes tábort is tart. Az elmúlt évben erre Bajóton került sor.

A Nagycsaládos Csoport, amely évközben Pomáz város rendezvényein szervez programokat, 2005-ben is megtartotta helyben a Hagyományőrző táborát augusztusban.

Több éve működik az Idősek Klubja rendszeres, kétheti évközi összejövetelekkel. Tavaly autóbuszos kirándulást szerveztek; Széchényben jártak közösen.

Az Angol Társalgási Klub harmadik éve biztosít lehetőséget azok számára, akik nyelvtudásukat szinten szeretnék tartani, valamint egy önképző közösséghez is szeretnének tartozni. Heti rendszerességű összejöveteleik, programjaik változatosak, tavaly közös kiránduláson vettek részt.

Az Óvodás csoport heti rendszeres összejövetelein pozitív értékeket adunk át játékos formában a gyerekeknek.

A Tesz-vesz  Klub főként felnőtt résztvevőkkel heti egy alkalommal beszélgetős-kézműves összejöveteleket tart. A nyári hónapokban sikerrel rendeznek bolhapiacot az épülethez tartozó udvaron.

Az Alapítvány az épülethez tartozó udvaron kialakított játszótér fenntartásáról és működtetéséről is gondoskodik. A környékről nagyon sok fiatal szülő látogatja gyermekeivel a játszóteret, mely mára már a közösségi élet szerves részét képezi.

A Szent Miklós Alapítvány megalakulása óta minden évben 300-500 gyermeket ajándékoz meg Mikulás ünnep keretében, Karácsonykor pedig 70-100 család kap ajándékcsomagot.

A fenti programok megvalósításához az anyagi lehetőséget elsősorban pályázatokkal teremtjük elő, de az SZJA 1% nagy részét is erre fordítjuk. A vezetők, szervezők önkéntesek, munkájukat ingyenesen végzik. Sok olyan fiatal is dolgozik itt önkéntesként, akit kortárssegítőnek nevezhetünk.

 Alapítványunk kulturális tevékenysége a város életében egyre meghatározóbb. Az Angol Klub szervezésében az elmúlt év  első felében jótékonysági hangversenyt tartottunk, melynek bevétele a pomázi hajléktalanok ellátását segítette.

            A két éve kezdődött, a KÉSZ Dunakanyar Jobb Part csoportjával közösen szervezett, kéthavonta tartott „Közbeszéd, közbeszélgetés” rendezvénysorozatunk keretében ismert közéleti emberekkel beszélgetünk aktuális közéleti kérdésekről (pl. EU csatlakozás, egészségügy, történelem stb.), zenével, irodalommal fűszerezve. 2005 február 13-án Szemkeő Judit, a Magyar Kolping Szövetség világi elnöke, az Orbán kormány családügyi minisztériumának politikai államtitkára tartott előadást Család, anyaság, béranyaság címmel.  Áprilisban dr. Mikola István, az Orbán kormány egészségügyi minisztere, a Fidesz Egészségügyi Egyeztető Fórumának vezetője Egészségügyünk aktuális problémái címmel tartott előadást. - 2005. június 12-én tartottuk sorozatunk 2004-2005-ös évfolyamának gálaestjét. Erre az eseményre a régiókapcsolatok építése céljából meghívtuk a százhalombattai KÉSZ csoport tagjait, akik a meghívást elfogadták és Magyar János elnök úr vezetésével meg is jelentek nálunk. Rendezvényünk első felében a két csoport ismertette tevékenységét egymásnak és a közönségnek. – A második részben zenész barátaink, Kóta Judit, Nagy János és Szerényi Béla Adj már csendességet /Református énekek ma/ című CD-jük anyagát mutatták be Horváth Balázs és Szendőfi Péter urak közreműködésével. A nagy sikerű bemutató kellemes beszélgetéssel zárult. - 2005 szeptemberének emlékezetes eseménye volt Matló Éva iparművésznő horgolt képeinek kiállítása, melynek különlegessége, szépsége városunkon kívülről, a környező településekről és Budapestről is nagyon sok látogatót vonzott. – 2005 szeptemberében elindítottuk a Közbeszéd, közbeszélgetés rendezvénysorozatunk klubösszejöveteleit a pomázi Katolikus Plébánia pincehelységében. Itt az első vendégünk Siklósi Beatrix volt, aki Média: az első számú hatalmi ág címmel tartott előadást. 2005 novemberében maradandó élményt nyújtott Balog Zoltán református lelkész „Istennek… császárnak…”  című előadása a Karitász Házban.

            Alapítványunk működteti az Érte, érted, egymásért Családsegítő Szolgálatot, amely feladat-ellátási szerződések keretében Pomáz és Csobánka területén látja el a családsegítési feladatokat. A Szolgálat fenntartása 2005 nagy részében komoly pénzügyi problémát jelentett, mivel az önkormányzatok költségvetésébe betervezett normatíva összege nem biztosította a munkatársak bérének kifizetését. Az anyagi nehézségek következtében családterapeutát és pszichológust már nem tudtunk alkalmazni, beiskolázási segélyt nem tudtunk fizetni, a dolgozóknak étkezési jegyet nem tudtunk biztosítani. A nehézségek miatt a szociális munkások közül augusztusban távozott Szabóné Victor Zsuzsa, Szabó Árpád pedig szeptembertől négy órás munkaviszonyban dolgozott (2006 januárjában ez a foglalkoztatása is megszűnt).  – Mindezek miatt a második félévtől hivatalba lévő új kuratóriumi elnöknek súlyos intézkedéseket kellett hoznia. Szükségszerűen át kellett térni arra a gyakorlatra, hogy csak azt a pénzt tudjuk elkölteni, ami már az Alapítványhoz beérkezett. Meg kellett szüntetni azt a korábbi gyakorlatot, hogy a munkatársak a közalkalmazotti bértábla szerint kapják a fizetésüket (az Alapítványt egyébként erre semmi nem kötelezi, mivel a munkatársak nem közalkalmazottak). Így – mert nem tudtuk – nem hajtottuk végre a tavalyi évben esedékes közalkalmazotti béremeléseket, hanem az alapfizetéseket változatlanul hagytuk. A korábbi bérezési rendszer helyett az alapfizetés és jutalmazás rendszerét vezettük be. Jutalom – visszamenőlegesen - akkor adható, ha a munkatársak a feladataikat kiválóan ellátják, és a szükséges pénz is rendelkezésre áll úgy, hogy a kifizetés az Alapítvány működését ne veszélyeztesse. Mindezen népszerűtlen intézkedéseknek - valamint annak következtében, hogy Pomáz Város Önkormányzata az ősz folyamán további összeget szavazott meg a Családsegítő támogatására – a pénzügyi helyzetet az év végére sikerült stabilizálni, és karácsonyi jutalom kifizetésére is sor kerülhetett.
 

Pomáz, 2006. május 31.                                                        /Zupán Tamás/

                                                                                              /kuratóriumi elnök/

 
A jelentést elfogadta:
 

/dr. Brezanóczi János/                                                          /Csere László/

  

/Szakál Antal/                                                                       /Tőzsér Imre/

 
       
/Zupán Tamás/