A Szent Miklós Alapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentése

 
1. Számviteli beszámoló

            A Szent Miklós Alapítvány kettős könyvvitelt vezető, kiemelkedően közhasznú besorolású alapítvány. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Összes bevétele 50 millió forint alatt van. A 224/2000. (XII. 19.) sz. Kormányrendelet szerint előírt, az Alapítvány könyvelője által készített, Mérlegből és Eredménylevetésből álló 2007. évi számviteli beszámoló a jelentés mellékleteként olvasható.

2. A költségvetési támogatás felhasználása

            Az Alapítvány 2007-ben költségvetési támogatáshoz az SZJA 1%-okból részére átutalt és az NCA működési célú pályázatain nyert összegek, valamint a Start kártyával rendelkező pályakezdő munkatárs (Mészáros Ilona) járulék- és alkalmazási kedvezményei révén jutott.

Az SZJA 1%-okból 2007-ben a 2006-ban részünkre átutalt összeget (387 793 Ft) a következő célokra fordítottuk:

-       Táborszervezők felkészítő tréningje (44 046 Ft)

-       A „Hétvége a családokért – családok hétvégéje” rendezvényünk kiadásai (28 032 Ft)

-       Angol társalgási csoportunk évzáró rendezvénye (8917 Ft)

-   Elavult számítástechnikai eszközök cseréje – számítógépek és a hozzájuk tartozó operációs rendszerek (216 900 Ft)

-     Selley Miklós részvételének támogatása az angliai Cserkész Világtalálkozón a 2007/4-es számú kuratóriumi határozat szerint (20 000 Ft)

-     Hozzájárulás Fodorné Kriskó Iringó emléktáblájának pótlásához a 2007/3-as számú kuratóriumi határozat szerint (70 000 Ft)

A 2006-ban az NCA-hoz benyújtott működési pályázaton egy munkatárs bérének részbeni fedezésére, hirdetőtáblára, irodabútorokra, fényképezőgépre, monitorokra, vágógépre, rezsire 1 200 000 Ft-ot nyertünk (a támogatási szerződés azonosító száma: 01199/13/06). Ebből 1.014.829 Ft felhasználása húzódott át a 2007-es évre. Ebből az összegből 87 ezer forintot digitális fényképezőgépre fordítottunk. Ennek segítségével meg tudjuk örökíteni az Alapítvány eseményeit. 13 ezer forintot papírvágógépre fordítottunk, aminek a rendezvényeink hirdetéséhez szükséges plakátok, meghívók és emléklapok elkészítésénél vesszük jó hasznát. 77 ezer forintot irodaszékekre költöttünk, kiváltva az elhasználódott és tartós munkavégzésre alkalmatlan régieket. 90 ezer forintért – folytatva az elavult számítástechnikai eszközeink cseréjére megindított programunkat – két 17”-os LCD monitort vásároltunk. A fennmaradó összeg nagyobb részét új munkatársunk, Kékesi Katalin bérének és járulékainak fedezésére (512 ezer forint), kisebbik részét (200 ezer forint) pedig rezsire fordítottuk.

2007-ben is benyújtottunk működési támogatásra pályázatot az NCA-hoz, (NCA-KM-07-P-0355) z elmúlt évben 400 000 Ft-hoz nyertünk. Ez az összeg rezsiköltségre és egy munkatársunk bérének részbeni fedezésére fordítható. Ebből az összegből 2007-ben 66.741Ft-ot használtunk fel rezsiköltségeink fedezésére. A megmaradó összeg felhasználása 2008-ban történik.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Induló tőke:

200 000 Ft

2007. évben a mérleg szerinti eredmény:

3 624 000 Ft

2007. december 31-én saját tőke:

5 279 000 Ft

2007. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközök:

4 736 000 Ft

 

Az előző év december 31-én, valamint az idei év december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközök, valamint a saját tőke tekintetében jelentős növekedés mutatkozik. Ennek fő oka az, hogy a kistérségi Önkormányzati Társulás a családsegítő szolgáltatás után járó, szerződés szerinti kistérségi normatíva több mint féléves részét késve, csak decemberben utalta át az Alapítvány számlájára.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

            A Szent Miklós Alapítvány az 1997. évi CLVI tv. 26. § c. pontja szerinti közhasznú tevékenységi körökben, figyelembe véve az Alapító Okirat 2./ pontjában foglaltakat célszerinti juttatásként a pályázatokon nyert összegek teljes egészével támogatta csoportjainak működését, továbbá 20 eFt támogatást nyújtott Selley Miklós cserkésznek az angliai Cserkész Világtalálkozón történő részvételéhez. (kuratóriumi határozat alapján).

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke 

SZJA 1%

426 535 Ft

NCA (NCA-KM-07-P-0355)

400 000 Ft

Önkormányzati társulási támogatás feladat-ellátási szerződés keretében:

 

12 370 000 Ft

 Önkormányzatoktól pályázati úton elnyert támogatások:
 

Bankszámla kivonat száma

Beérkezés dátuma

Kitől

Mire (kivonaton lévő szöveg)

Felhasználás

Összeg

46/2007

júl. 27.

Pest Megye Önkormányzatának Hiv.

Szociális és Eü-i Keret tám. 2007 I. részlet

Héreg tábor

180 000

65/2007

okt. 16.

Pest Megye Önkormányzatának Hiv.

szociális és Eü-i Keret tám. 2007 II. részlet

Héreg tábor

120 000

54/2007

aug. 31.

Pomáz Polg. Hiv.

2007.07.04-én kelt 5db megállapodás

Idős klub 108000.- Héreg nyári tábor 44000.-Sérült nyári tábor 30000.-Hétvége a családokért 50000.- Hétvége a családokért 100000.-

332 000

64/2007

okt. 15.

Pomáz Polg. Hiv.

Hátrányos helyzetű gyer. Sport

Sashegyi terembérlet röplabdára 99000.- Ft

100 000

KL 509820 csekken visszafizetve

2008.02.27..

Pomáz Polg. Hiv.

Hátrányos helyzetű gyer. Sport

visszafizetve 1000.- Ft

-1 000

64/2007

okt. 15.

Együtt Egymásért pályázat

 

Nagycsaládos csoport

30 000

81/2007

dec. 18.

Pomáz Polg. Hiv

sportszer

Ping-pong asztal

60 000

 

 

Sérült csoport

 

2007-es tábor 100000.- Ft (még nem kaptuk meg)

 

 

 

 

 

kifizetett összesen

821 000

 

 

 

 

megnyert összesen

921 000

 
            Meg kell jegyezni, hogy a 2006-os év első felében Pomáz Város Önkormányzatához több pályázatot is benyújtottunk, amiket a bizottságok el is fogadtak, azonban az elnyert pénzek kifizetése az Önkormányzat anyagi nehézségei miatt akkor elmaradt. A táboroztatásokra elnyert összegeket 2006-ban saját költségvetésünkből megelőlegeztük ill. részben fedeztük is. - Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésébe beépítésre kerültek a 2006. évi kifizetetlen pályázati pénzek, ezeket 2007 folyamán meg is kaptuk (Sérült csoport nyári tábora 200 ezer forint, Családsegítő Szolgálat nyári tábor 200 ezer forint).

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

            Az Alapítvány tisztségviselői közül senki sem részesült juttatásban.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Alapítvány közhasznú tevékenységének középpontjában az Érte, érted, egymásért Családsegítő Szolgálat működtetése állt. 2006. december 4-én kötöttünk szerződést Pomáz-Csobánka-Pilisszentkereszt Önkormányzati Társulásával a családsegítés feladatainak kistérségi szinten történő ellátására. A szerződés a 2007. január 1. – 2007. december 31. közötti időszakra szólt. A Szolgálat szakmai tevékenységéről készített beszámolót az említett önkormányzatok Társulási Tanácsa 2007. november 22-én elfogadta, s egyúttal 2008. január 1. – 2008. december 31.-i érvénnyel ismét ellátási szerződést kötöttünk - A szerződésben vállalt kötelezettségek szükségessé, az ellátási szerződés ellenértékeként befolyt összegek lehetővé tették, hogy – szerződés alapján - az év második felétől pszichológust és családterapeutát is foglalkoztassunk.

A feladat-ellátási szerződéssel – és így a Családsegítő Szolgálat működtetésével -kapcsolatban problémát jelentett az, hogy míg a szerződésben foglalt, ún. alapnormatíva összegek nagyjából rendben, havi egyenletességgel érkeztek, addig a kistérségi feladatellátás okán járó kistérségi normatíváról ez nem mondható el. Ezt két részletben – májusban és decemberben - kaptuk meg, ráadásul a nagyobbik részt csak az év utolsó hónapjában. – A Társulástól kapott tájékoztatás alapján ennek az egyenetlenségnek az oka az, hogy a központi költségvetésből rendszertelenül érkeznek a normatíva-összegek. Ez a hektikusság megnehezítette a tevékenységek tervezését és hátráltatta gazdálkodásunk kiszámíthatóságát. – Másik folyománya az egyenetlen bevételérkezéseknek az, hogy – amint azt a 3. pontban már említettük – az év végére a mi szempontunkból jelentősnek mondható pénzösszeggel rendelkeztünk. – Az előbbiekben ismertetett tények ésszerűvé tesznek egy olyan döntést, hogy ennek a pénzösszegnek egy jelentős részét tartalékként kezeljük. Erre annak érdekében van szükség, hogy likviditásunkat biztosítani tudjuk, s át tudjuk vészelni azokat a hónapokat, amikor esetleg semmilyen pénz nem érkezik a számlánkra. Emellett ez a tartalék bizonyos pályázatok önrészére is fedezetet nyújthat.

A 2007/5-ös kuratóriumi határozatnak megfelelően megbízási szerződés alapján átvilágíttattuk az adminisztrációs feladatokat, és lépéseket tettünk a Családsegítő Szolgálat és az Alapítvány adminisztrációjának világos elkülönítése érdekében.

A vázolt problémák ellenére a Családsegítő Szolgálat működtetésé és működése stabil volt a 2007-es esztendő folyamán. Dolgozóinknak – a terveknek megfelelően – két alkalommal (júniusban és decemberben) tudtunk jutalmat adni, ebből a decemberi jutalom egy teljes havi bér volt dolgozónként. Béren kívüli juttatásként az év minden hónapjára minden alkalmazottunknak tudtunk hideg étkezési jegyet adni, s az arra jogosultak beiskolázási segélyben is részesültek.

Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az Alapítvány elismertsége abban is kifejeződik, hogy a részére felajánlott SZJA 1%-ok összege az előző évi 388 ezer forintról 427 ezer forintra nőtt.

Alapítványunk kulturális tevékenységének keretében 2007-ben is folytattuk a KÉSZ Dunakanyar Jobb Part csoportjával közösen szervezett „Közbeszéd, közbeszélgetés” rendezvénysorozatunkat. Más rendezvényre is sor került. Február 18-án az Írmag együttes tartott jótékonysági koncertet, aminek szünetében Fodorné Kriskó Iringó ellopott emléktáblájának pótlására rendeztünk gyűjtést. Március 3-án a Pinceklubban56 a rádióban címmel eredeti hangfelvételek idézték fel a forradalom napjait. Március 11-én a Karitász Házban – a „Közbeszéd, közbeszélgetés” sorozat keretében Pajor András atya Erkölcsi felelősség a közéletben című előadását hallhattuk, amit érdekes beszélgetés követett. Május 6-án nyitottuk meg a Karitász Házban a Paulovics László festőművész vallásos tárgyú képeiből összeállított kiállítást.

2007. június 8.-10. között rendeztük meg először (a KÉSZ Dunakanyar Jobb Part csoportjával, valamint a helyi Nagycsaládos Csoporttal közösen, a NOE megalakulásának 20. évfordulója alkalmával) a „Hétvége a családokért – családok hétvégéje” címet viselő három napos eseménysorozatot, melynek keretében számos előadás, foglalkozás, sportesemény, rajz- és fotópályázat, valamint a családok koncertje igyekezett a családok fontosságára, a családi élet értékeire felhívni a figyelmet. A rendezvénysorozat védnökei Bíró László, a MKPK családreferens püspöke, valamint Vicsi László pomázi polgármester voltak.

2007. október 7-én a Közbeszéd, közbeszélgetés sorozat keretében dr. Járosi Márton, az Energiapolitika 2000 Társulat elnöke Üzleti helyett nemzeti energiastrartégiát! címmel tartott nagysikerű előadást a Kariász Házban. – Ugyanezen sorozat keretében november 11-én Szőnyi Zoltán úr Atomenergiáról – tárgyilagosan című előadását hallhattuk.

Hagyományos nyári táborainkat (Sérült csoport tábora, Nagycsaládos tábor, ifjúsági tábor) ebben az évben is sikerült megrendeznünk. Németországi testvérvárosunk jóvoltából Mikulás alkalmából ebben az évben is több száz gyermeket tudtunk megajándékozni.

A táborozások tekintetében fontos minőségi előrelépés, hogy a 2007-es esztendőben a táborszervezők és vezetők részére május hónapban felkészítő hétvégét tartottunk, aminek költségeit az Alapítvány – mint a céljaival teljes mértékben összhangban lévő tevékenységet - a részére átutalt SZJA 1%-okból fedezett.

Az év végén a Maholnap Alapítványhoz benyújtott pályázatunk alapján 400 ezer forint értékű könyvet nyertünk (2008 februárjában szállítottuk el). Ezek a könyvek fogják az alapját képezni a régóta tervezett könyvtárunk állományának. A könyvtár megnyitását 2008 őszére tervezzük.

A 2006-os évhez hasonlóan 2007-ben is bemutattuk az év eseményeinek több részből álló fényképes visszatekintőjét az Alapítvány hirdetőtábláján. 

 

      Pomáz, 2008. május 26.                                                                           /Zupán Tamás/
                                                                                                                    /kuratóriumi elnök/

 
      A jelentést elfogadta:

 

                /dr. Brezanóczi János/                                                             /Csere László/

  

                    /Szakál Antal/                                                                       /Tőzsér Imre/

  

                /Zupán Tamás/