Kedves Testvérek!

Március 19-én ünnepli egyházunk Szent József ünnepét, aki a Szent Család őrzője, vezetője volt. Az Isten csodálatos titka, hogy az emberre bízta magát. Szent Józsefről nem sokat tudunk, a Szentírás keveset beszél róla, és a hagyomány is munkásként és a Szent Család őreként említi. „Igaz ember volt” – szól róla szűkszavúan az evangélista. Rejtőzködő, igaz emberségéből azonban sokat tanulhatunk.

Józsefi korszak következik. Rejtett élet, ami a hitünk és az evangélium megőrzéséről és a bennünk lévő Jézus neveléséről szól. Amikor terjed a járvány és kényszerű intézkedéseket hoz a kormány, otthon maradásra buzdít, akkor észre kell vennünk ebben az isteni felszólítást: ember, tekints önmagadba! Milyen a hited? Hogyan őrzöd életedben az örömhírt? Hogyan adod tovább? Mennyire nevelted magadban a jézusi embert? Most adódik lehetőség az elmélkedésre, Isten kapcsolatunk mélyítésére.

A püspöki kar elrendelte a „sine populo”, azaz a nép részvétele nélküli szentmisét. Nagyböjt 4. vasárnapjától életbe lép ez a határozat. Különleges módon éppen ez az öröm vasárnapja. A televíziokon és az interneten keresztül lesz lehetőség a szentmisén való részvételre, közös imádságra. Nekünk, papoknak is erre kell átállni, ami nem lesz könnyű. A Pomáz TV fel fog venni több szentmisét, így a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét is például. Hálás köszönet a Pomáz TV felajánlásának. Illetve igyekszem felvenni elmélkedéseket, keresztutakat is és közzé tenni, a plébánia Facebook oldalán, levelező listáján – erről az alábbiakban részletesen írok. A felvett szándékokért lesz felajánlva minden szentmise, tehát azok nem vesznek el.

Lehetőség van a Mária Rádión keresztül is részt venni közösségi imádságon.

A szentségkiszolgáltatásról külön értesítést kaptunk a püspöki kartól. Általános feloldozást hirdettek, ami azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet miatt a személyes szentgyónásra nincs lehetőség, de magamban bűnbánatot tarthatok és jóvátételként imádkozhatok, gyakorolhatom az irgalmasság cselekedeteit. A püspöki kar lelki áldozásra buzdít, ami arról szól, hogy lélekben találkozzam Jézussal. A betegek szentségét a súlyos betegekhez, haldoklókhoz kivihetjük. Az általános feloldozásról és a lelki áldozásról egy rövid leírást ide másoltam: 

Ima a tökéletes bánat fölindításához:

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp … [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. 

Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen. 

LELKI ÁLDOZÁS

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

Ima a lelki áldozáshoz:  

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

A járvány helyzet nem a kétségbeesés ideje, hanem az összefogásé, odafigyelésé. Vegyük észre azokat a lehetőségeket, amiket eddig elfoglaltságainkra hivatkozva hanyagoltunk. Most többet imádkozzunk és gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit.

Betegellátás, segítségkérés esetén hívhatja plébániánkat a 0626 / 325-006 számon, illetve személyesen engem a 06 30 306 2967 telefonszámon elérhet.

Isten áldása kísérjen és óvjon mindenkit!

Lejtényi Emánuel

plébániai kormányzó

Kelt: Pomáz, 2020.március.20.