Plébános

2021. július 1-től Mogda Petru, Péter atya a plébániai kormányzó. Vizantában, Csángóföldön született, és 2010-ben szentelték pappá. 2012-ben misszionárius papként Magyarországra küldték. Három évig volt káplán a Batthyány téri Szent Anna templomban. Ezután hívást kapott Olaszországba, egy román közösséget vezetett. Majd visszatért Magyarországra: szolgált a Béke téren és a Bosnyák téren egy-egy évet. Innen érkezett hozzánk, Pomázra és Csobánkára.

Péter atya a pomázi és csobánkai lelkipásztori teendőket is ellátja, pomázi központtal.