Egyházközségi hozzájárulás

Az úgynevezett egyházközségi hozzájárulást („egyházi adó”) minden katolikusnak arra a plébániára kell befizetnie, amelynek területén lakik (állandó, vagy ideiglenes lakcíme van) CIC 518. kánon.
Tehát a plébániához való tartozás nem tetszőleges, hanem a lakóhely szerint automatikus. Szentmisére és más liturgikus cseleményekre, hitoktatásra, közösségbe a hívők szabad választásuk szerint járhatnak bármely katolikus templomba, plébániára. Ezeken a helyeken adományokat is tehetnek, ez azonban nem tévesztendő össze az úgynevezett „egyházi adóval”.
A kért „egyházi adó” mértéke a nettó jövedelem 1%-a, a családok természetesen együttesen is fizethetik „egyházi adójukat”.
forrás: https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hasznos-informaciok/egyhazkozsegi-hozzajarulas

Az egyházközségi hozzájárulást az egyházközség mint intézmény működtetési költségeire fordítjuk. Ebből fizetjük az épületek rezsijét, a béreket, karbantartásokat, illetve egyéb adminisztratív költségeket.

Befizetni évente egy összegben, vagy havi bontásban, készpénzben, vagy ideális esetben banki utalással lehet.

Név: Pomáz Szent István Király Plébánia
Számlaszám: 11742087-20000569
Közlemény: önkéntes hozzájárulás + név és cím