Miserend

Az aktuális miserend megtalálható a hirdetésekben.

Szokásos miserend

évközbenjúliusban és augusztusbanadventben
vasárnap
szombat
18:00 Szt. Miklós kápolna (előesti)
kedd, csütörtök
szerda, péntek
vasárnap
szombat
19:00 Szt. Miklós kápolna (előesti)
hétfő, csütörtök
szerda, péntek
vasárnap
szombat
18:00 Szt. Miklós kápolna (előesti)
hétfő, kedd, csütörtök, péntek

Csobánkai miserend

Gyóntatás

Gyóntatás pénteken egy, többi napokon fél órával a szentmisék előtt a sekrestyében van.

Kérjük, ha tehetik a kezdő időpontra jöjjenek! Vasárnap nincs gyóntatás, csak ha Ádám Miklós atya misézik, ezalatt Péter atya gyóntat! Megbeszélés alapján külön is lehet!