Miserend

Az aktuális miserend megtalálható a hirdetésekben.

A szentmisék újra nyilvánosak

A Szentmisék már nyilvánosak, de a biztonsági előírásoknak megfelelő részvétellel! KÉRJÜK TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL, HOGY VEGYÉK KOMOLYAN  ÉS TATRSÁK BE AZ ELŐÍRÁSOKAT!

Ezek nem öncélú rendelkezések, hanem a járvány terjedését megakadályozandó felelősen hozott döntés alapján meghatározott szabályok!

Részletesen itt olvasható:

 

 • Az elmúlt két hét tapasztalatai és a testvérek visszajelzései alapján átgondoltuk a misékkel kapcsolatos szabályok helyi alkalmazását, különös tekintettel a távolságtartásra. Örülünk annak, hogy ismét együtt lehetünk, de a másfél méter távolság betartásától nem térhetünk el. Tekintve, hogy az egy háztartásban élők egymás mellett is ülhetnek, ezért csak úgy tudjuk az előírásokat betartani, ha minden második padot lezárunk, és a székeket az oldalhajókban  távolabb helyezzük egymástól. A padokra ültető cédulákat helyezünk. Ezek jelzik, hogy hova szabad ülni, a másfél méter távolságok betartása érdekében. A családosokat, párokat arra kérjük, hogy ha átrendezik a kihelyezett székeket, a mise után rendezzék vissza az eredeti állapotba. A szentmisék előtt testvéreink segítenek abban, hogy minél egyszerűbben és gyorsabban találhassa meg mindenki a helyét. Kérjük, kövessék az ő kéréseiket. A padokba az ültetés az oltártól kezdődik, és előröl haladunk hátra felé, érkezési sorrendben. A kóruson csak a kántor, és a zenei közreműködők tartózkodhatnak. A másfél méter távolságot a plébániakertben is be kell tartani.
 • Ezek a változások sajnos azt is eredményezhetik, hogy nem mindenki jut be a templomba. Ezért a hittanteremben  kivetítőn követhetik majd a szentmisét, és természetesen lesz áldoztatás is ott.
 • A szentmisék előtt a templomba belépve kérjük fertőtlenítsék kezüket. A maszk viselése továbbra is kötelező. Áldozás előtt az első padon is, mindkét oldalon találnak kézfertőtlenítő sprayt!
 • Perselyezni továbbra sem lehet a szentmiséken. Ezért adományaik számára a bejárat közelében helyezzük el a kosarakat.
 • A szabályok betartását megkönnyíti, hogy 5-10 perccel a szentmise megkezdése előtt megérkeznek, ez a rendelkezésre álló helyek jobb kihasználását is lehetővé teszi. Sajnos a késők még jobban zavarják az időben érkezőket, és megnehezítik a szabályok betartását is.
 • Jó idő esetén a vasárnap reggeli és délelőtti szentmisét a plébániakertben tartjuk. (Azzal a kiegészítéssel, hogy ha a nem megfelelő időjárás miatt a reggeli misét nem tudjuk a kertben megtartani, akkor a 11 órai szentmise is a templomban lesz.) Ott is érvényben van a másfél méteres távolság tartására vonatkozó szabály, és kérjük, hogy a szentmise alatt viseljék a maszkot. A szabadtéri misén is ugyanolyan fontos saját egészségünk védelmében is a kézfertőtlenítés.
 • Azért is fontos a szabályok begyakorlása, mert Úrnapjától, június 14-étől egészséges, és nem a veszélyeztetett csoportba tartozó hívek számára ismét kötelezővé válik a vasárnapi szentmise látogatás a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele szerint.

 

Az MKPK közleménye

Mivel olyan járványügyi szabályok léptek életbe, amelyek következtében megszűntek a kijárási korlátozások és országosan lehetővé vált a liturgia nyilvános végzése, szükséges, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezéseit módosítsa.

 1. A 637/2020. sz., március 17-én kelt rendelkezésünkben foglaltakat, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adunk és lehetővé tesszük az általános feloldozást, 2020. június 14-től, Úrnapjától kezdődően általánosan visszavonjuk, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik. A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek, vagyis idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítik, a kötelezettség nem vonatkozik.
 2. A nyilvános liturgia végzésének, illetve a szentségek kiszolgáltatásának módjáról az egyes megyéspüspökök továbbra is az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja alapján a helyi körülmények és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembe vételével döntenek majd.
 3. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük a vonatkozó állami előírásokat. Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes. Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

Köszönjük megértésüket, együttműködésüket, és azt hogy eddig is felelősen és odafigyelően viszonyultak ehhez a nehéz helyzethez. Bízunk abban, hogy az együttlét, és az együtt ünneplés öröme ellensúlyozza ezeket a nehézségeket!

A szentmisék online közvetítése továbbra is követhető a plébánia Facebook oldalán, illetve itt a honlapon is:

 • Hétfő és csütörtök reggel 7 órakor;
 • Kedd, péntek és szombat este 18 órakor;
 • Vasárnap reggel 8 és 11, valamint este 18 órakor;

A Pomáz tv-ben felvételről megtekinthetők szentmisék, melyeket a Pomáz TV kedden és csütörtökön vesz fel: 

Szerda, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap a Hírek és Krónika után 18 óra után. A Pomáz TV közvetítéseinek, ismétléseinek időpontja még változhat, a végleges műsorrendről tájékoztatást küldünk, illetve figyeljék a Pomáz Tv honlapját, hirdetéseit, híreit.

Általános miserend

2019. szeptembertől miserend változás!

A szombati előesti mise a Szt. Miklós kápolnában lesz 18:00-kor, a kápolnában vasárnap NEM lesz szentmise.

A plébániatemplom vasárnapi miserendje szeptember 1-től: 8 óra, 11 óra, 18 óra! A hétköznapi miserendben nincs változás.


hétfő, csütörtök
7:00 – Plébániatemplom (Pomáz)

kedd, péntek
18:00 – Plébániatemplom (Pomáz)

szombat
16:30 – Szt. Anna templom (Csobánka)
18:00 – Szt. Miklós kápolna (Pomáz)

vasárnap
8:00 – Plébániatemplom (Pomáz)
9:30 – Szt. Anna templom (Csobánka)
11:00 – Plébániatemplom (Pomáz)
18:00 – Plébániatemplom (Pomáz)

Adventben a rorate  szentmisék egyben a hétköznapi misék is (hétfőtől szombatig) hajnal 6h-kor kezdődnek. Szombaton a roraték után agapéval látjuk vendégül a kedves testvéreket a közösségi házban! Minden szombat este, a vasárnapi előesti miséken, gyertyagyújtás is van.

Gyóntatások misék előtt fél órával kezdődnek.