NEK-tek

Screen Shot 2018-01-09 at 22.25.32

A Teljesülés napjait éljük!Screen Shot 2018-01-09 at 22.28.02

Meghívás!

A 2020 szeptember 13-20 között Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus küldetésnyilatkozatának első pontja így fogalmaz: „A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) alapvető célja, hogy elmélyítse és tudatosítsa a katolikus hívekben, hogy az egyház életének forrása és csúcsa az Eucharisztia.

A kongresszus Ferenc pápa által jóváhagyott jelmondata:
Minden forrásom belőled fakad (Zsolt 87,7)

Fábry Kornél atyát idézném, aki a NEK főtitkára, és aki megtartotta első ízben a Szentségimádás Iskolája előadássorozatát az idén: „szeretet képességünk Krisztus szentségéből, az Eucharisztiából fakad!”
Sorozatot indítunk – 2017. december ás 2018 május között, 6 hónapon keresztül, hogy, rá találhassunk: mi közöm Jézushoz? Mi közös bennem Jézussal: Akik részesülünk Krisztusból, azok részeivé válunk Krisztusnak?

János evangéliumának első fejezetében olvashatjuk, hogy amikor Keresztelő Jánost faggatják a farizeusok, hogy ki vagy Te, akkor János becsülettel megvallja, hogy Ő nem Krisztus, de még csak nem is Illés. Azt is tagadja, hogy próféta volna. Azt mondja, hogy „A pusztában kiáltó szava vagyok” és így, arra szólítja fel a népet, hogy „Tegyétek egyenessé az Úr útját”.

Én sem vagyok a Krisztus, sem Illés, de még próféta sem! Azonban lehetek egy azok közül, akik egyengetik az Úr útját! Hogy mikor eljön, hitet találjon a földön!
E gondolatok jutnak eszembe, amikor olvasom Izajás szavait. Azokat a szavakat, melyeket Jézus olvasott fel akkor, amikor első alkalommal felolvasásra jelentkezett a zsinagógában. Mikor Ő letette az írást a kezéből, és leült, azt mondta: „ma teljesedett be az Írás” [Lk 4,21].

Isten Igéje, az Írás, nem folyamatosan, de Krisztus óta, szüntelen teljesedik, és teljesedni akar. – Akkor is, amikor én újra olvasom Izajás szavait!
Krisztusnak ez az üzenete: hogy én, az ember, arra vagyok, arra születtem, hogy általam teljesedésbe menjen Isten szándéka, mely a szeretet élete, a szeretet hitének teljesülése.

Krisztus, a Jézus, eszköze Istennek. Szűz Mária Igenje, és igenjében kiteljesülése, eszköze Istennek. József engedelmessége, beleállása Isten akaratába, Józsefet Isten szándékára eszközzé tette. János, a keresztelő, azzal, hogy cölöpöket vert le Krisztus előtt, hirdetve a bűnbánattartás, az Isten tanítása alatti kontrollált élet hitét, eszközévé lett Isten szándékának. És folytathatnám a sort, a biblia szereplőivel, vagy a szentek példájának felsorakoztatásával, egészen napjainkig. Azokkal is folytathatnám, akik ma élnek, és tanúi annak, hogy Isten szándéka mindannyiunk boldogulására van, vagyis: eszközök lehetnek számomra, hogy én is, eszközévé lehessek Isten útjának egyengetésére. Krisztus közösségének ez az útja, hogy egymás útját egyengessük, segítsük, hogy Isten útján járva, Istenhez vezető utat mutassunk az embereknek. Akik utánunk jönnek, akik velünk egy időben keresik a maguk útját. Mert a világ úttalan utakon bolyong, és nem talál rá az igazak útjára -, ha nincsenek igazak, akik kitapossák az ösvényt, mely célra vezetheti őket!

Igen, hinnünk kell, hogy mi, akik Krisztus egyházában, a Szentírásban keressük a magunk személyes kapcsolatát Krisztussal, és vágyakozással akarjuk érteni Őt, követni Őt, tanítására bízni merjük magunkat, mert hisszük, hogy Ő az Isten egyszülötte, Akit az Atya küldött, hogy Benne legyen megváltásunk, azaz: boldogulásunk, Életünk; úton vagyunk Hozzá, az Atyához!

Nekem nincs más dolgom, mint az, hogy ezt az utat járjam, ösvényét egyengessem, egyértelművé téve azt, amiről tegnap még le–le tértem, éppen ezért elbizonytalanítottam azokat, akik követni próbáltak engem. Igen, az, aki keresi Isten útját, de eltéved, az azért téved el, mert azok, akiknek dolga lett volna, hogy utat mutassanak, bizonytalanok, nem elég erős a hitünk ahhoz, hogy meggyőzzön másokat, bennünket mások követhessenek!

Nekem ma van itt az ideje annak, hogy beteljen Isten Igéjének az ideje! Általam, Velem, és Rajtam! Én lehetek a megtestesülő Ige mások számára! Ne várjuk Krisztustól a csodát, amikor Ő már fölment a mennybe, és ott ül az Atyának jobbján [Mk 16,19], és ránk bízta Isten tervének, szándékának teljesülését. – A mi hitünkkel kell meggyőzővé lenni Isten Igéjének! – Ránk, akikről Pál úgy beszél, mint az Egy Test Közösségéről (1Kor 10,17; 1Kor 12,12; Róm 12,4). Akik részesülünk Krisztusból, azok részeivé válunk Krisztusnak! „Már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondtalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.” [Jn 15,15] Tudom így ünnepelni Krisztus születését?

Vágyom rá Istenem, hogy minden napomon Téged tudjalak ünnepelni, Aki bennem, minden nap újra, és megújulva megszületni akarsz, vagy készséges. Legyen rajtam a Te akaratod!
Ezzel a szándékkal hívunk minden keresztény, kereső embert, a most kezdődő sorozatunkra, melyre előadóknak, elmélkedést vezetőknek felkértük egyházmegyénk és szerzetes közösségeink papjait!

2017 decembere, és 2018 májusa között minden hónap negyedik szombatján az esti misénket arra szánjuk, hogy megerősödjünk, és megújuljunk Krisztusban, Aki az örök életünk záloga! Ezen szombat esti szentmiséinken vendég atyák tanítását hallgatjuk, majd a szentmisét követő 1⁄2 órás szentségimádásban elmélyítjük a homíliában hallottakat, azzal a szándékkal, hogy Istenélménnyé váljon számunkra.

Meghívó: Erdődi Ferenc Plébános

Helyszín: Pomázi Szent István Király Plébánia templom (2013 Pomáz, Templom tér)
Minden hónap negyedik szombatján, a 18 órai szentmise keretében találkozás Krisztussal!

Pomáz, 2017 november 29.