Mondd el ezt az imát az Emmausz kurzus eredményességéért!

Drága Urunk, Mennyei Atyánk, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, aki velünk vagy!

A most meghirdetett Emmausz kurzus eredmé- nyességéért fohászkodom Hozzád!

Magamat, naponta ezt a néhány percet ajánlom oda – időt- lenségedből a nekem adott időből – Neked, erre a szándékra! Legyen áldásod azokon, akiknek most szükségük van erre a kurzusra, hogy ott is legyenek, testben és lélekben!

Legyen áldásod azokon, akik a kurzusért tesznek, hogy ere- jük, bölcsességük, alázatuk és állhatatosságuk a Te dicsősé- gedre és mindannyiunk lelki üdvösségére legyen!
Hálát adok Neked Istenem, hogy megteremted és biztosítod azokat a feltételeket, melyek lehetővé teszik, hogy közössé- günkben ez a lelkiségi mód is hozzájáruljon a Benned való elmélyülésre!

……………………………….

Atyánk, hálát adunk Neked a Szent András Evangelizációs Iskola evangelizációs munkájáért és mindazért, amit Egyhá- zadban tettél általa. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged minden megtérésért, újulásért és növekedésért, amit néped- nek így hoztál! Szentlélek Isten, köszönjük Neked, hogy fel- kented ezt a munkát és munkásait!

Dicsőség Istennek! Mária, új evangelizáció csillaga, könyörögj érettünk! Ámen