Triduum

Nagyböjti triduum – háromestés lelkigyakorlatos szentbeszédsorozat!

Márc. 26, 27, 28., csütörtök, péntek, szombat, este 18h, szentmise keretében.
Vendégszónok: Papp Tihamér ferences atya (Mátraverebély-Szentkútról).
A misék előtt és alatt gyóntatás is!