Miserend változás Úrnapján

Úrnapja (máj. 29.) – ünnepi mise körmenettel, reggel 8h, templom. Emiatt elmarad a 9:30-as templomi és a 11-es kápolnai mise! (A kápolnában 9h görög katolikus mise és elsőáldozása!)

Délután 4 órakor Mocorgós mise, ld. plakát.