Advent 4. vasárnapja – 2023. dec. 24.

MISEREND, MISESZÁNDÉKOK

Vasárnap (12.24.)

Advent 4.

09:00, templom hálaadás
  PÁSZTORJÁTÉK 16:00, templom gyerekek előadása
  KARÁCSONYI ÁHÍTAT 23:30, templom cserkész fiatalok előadása
Hétfő (12.25.) KARÁCSONY 00:00, templom
09:00, templom
18:00, templom
Kedd (12.26.), K. másnapja,

Szt. István vértanú

08:00, templom hálaadás
Szerda, (12.27.) Szt. János ap. 18:00, templom
Csütörtök (12.28.), Aprószentek 07:00, templom hálából az adoptált életben maradt magzatokért
Péntek (12.29.), 

Becket Szt. Tamás

18:00, templom hálaadás
Szombat (12.30.), előesti vasárnapi 18:00,

Szt. Miklós kápolna

Vasárnap (12.31.) Szt. Család 09:00, templom jubiláns házaspárokért
  Év végi hálaadás 18:00, templom egyházközségért
2024. 01.01. Újév, 

MÁRIA ISTENANYA par. főünn.

09:00, templom
18:00, templom

GYÓNTATÁS: 

 • hétköznap szentmisék előtt fél órával, pénteken 17:00-17:45

Heti imaórák a templomban:

 • Imaóra a magzatokért, hálaadás, 12.28. csütörtök mise után, templom!
 • Év végi hálaadó szentségimádás, 12..31. vasárnap 17:00-17:45, templom!

Plébániai iroda: 

kedd, csütörtök 10:00-12:00, szerda, péntek 13:00-17:00

E: pomaziplebania.iroda@gmail.com, T: 26/325-006, M: 30/459-4095

Hirdetések:

 • Helyi Karitász pénzgyűjtés, a karácsonyi ajándékok finanszírozására (még nem lett elég a koszorúk bevételéből), a sekrestyében adható le!
 • Gubázás: rászorulók, magányosok, hajléktalanok karácsonyi közös ünnepi ebédje, dec, 24-én 12-14 óráig a közösségi házban. Akinek van ilyen ismerőse, hívja meg szeretettel, az ebédről gondoskodunk!
 • Karácsonyi liturgiák: lásd miserend!
 • Borszentelés és borozgatás, Szt. János napján az esti szentmisén és utána a pincében.
 • Hálaadás a lelki adoptációkért, Aprószentek ünnepén csütörötkön a reggeli misén és utána az imaórán.
 • Házassági évfordulók megünneplése: Szent Család vasárnapján (dec. 31.), 9-es szentmisén! A kerek évfordulósok (5, 10, 15, 20, 25, stb.) jelentkezzenek előre személyesen (iroda, sekrestye), vagy e-mailen (iroda). Külön áldásban, kis ajándékban részesülnek.
 • Évvégi hálaadó szentségimádás (17:00) és szentmise (18:00) Szilveszter napján vasárnap este a templomban!
 • Egyházi hozzájárulás (egyházi adó)

Közeledik az évvége, aki még nem rendezte befizetését, kérjük, hogy tegye meg! Ez a püspöki kar ajánlása szerint az éves nettó jövedelem 1 %-a. Befizethető a plébániai irodában (fogadási időben), sekrestyében misék előtt, után, illetve átutalással. A plébánia bankszámlaszáma: 11742087-20000569 (Pomáz Szent István Király Plébánia), itt a közlemény rovatban tüntessék fel, hogy egyházi hozzájárulás! Végső esetben csekken is lehet befizetni, de ez korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre! Hálásan köszönjük az eddigi támogatásokat. A hívek adománya, hozzájárulása fedezi az egyházközség fenntartásának valamennyi költségét.

Minden kedves testvérünknek kívánunk  kegyelemteljes, áldott, békés, szent Karácsonyt!