Urunk megkeresztelkedése (évk. 1. v.) – 2024. jan. 7.

MISEREND, MISESZÁNDÉKOK

Vasárnap (01.07.), 1. évk.

Urunk megkeresztelkedése ü.

09:00, templom

gitáros

elhunyt Zöld Andrásért (1.évf.)  és elhunyt Richter Pálért
18:00, templom hálából keresztségéért
Kedd (01.09.) 07:00, templom
Szerda, (01.10.) 18:00, templom
Csütörtök (01.11.) 07:00, templom
Péntek (01.12.) 18:00, templom
Szombat (01.13.) 18:00, Szt. Miklós kápolna elhunyt Bulik Istvánért és elhunyt feleségéért Czimer Máriáért, 

és elhunyt családtagokért

Vasárnap (01.14.),

évközi 2.

09:00, templom Csúcs családért
18:00, templom egyházközségért

GYÓNTATÁS: 

 • hétköznap szentmisék előtt fél órával, 
 • pénteken 17:00-17:45, templom, gyóntatószék (jobb oldali)

Heti imaórák a templomban:

 • Szeretetláng imaóra, csütörtök reggel a mise után, templom
 • Csendes szentségimádás, vasárnap, 17:00-17:45, templom

Havi imaórák

 • Gitáros szentségimádás, elsőcsütörtök, , 19:00-20:00, templom
 • Jézus Szíve litánia, elsőpéntek, 17:40, templom
 • Engesztelő imaóra, elsőszombat, 17:00, templom
 • Imaóra a magzatokért, harmadik hétfő, 17:00, templom
 • Gyermekek imafélórája, harmadik kedd, 17:30, templom

Plébániai iroda: 

kedd, csütörtök 10:00-12:00, szerda, péntek 13:00-17:00

E: pomaziplebania.iroda@gmail.com, T: 26/325-006, M: 30/459-4095

Hirdetések:

 • Gitáros mise, elsővasárnap (01.07.), 09:00, templom
 • Házszentelések, ezen a héten, elsősorban azoknak, akiknél még nem volt Péter atya. Akik kérik, azok egyeztessenek atyával!
 • Szt. Krisztiána Biblia-körök, hétfő 19:00, vagy kedd 18:30 Nino ház.
 • Plébániai hittanok folytatódnak (honlap, hittanok)!
 • Hangos szentírás olvasás, péntek esti mise után!
 • Filmklub, péntek 20:00, közösségi ház, A gyanú árnyéka c. film, pontos kezdés, utána beszélgetés!
 • Új képviselőtestület eskütétele, alakulása, vasárnap az esti misén és utána!
 • Mária Rádió Magazin
 • Egyházi hozzájárulás (egyházi adó)

Itt az újév, aki még nem rendezte befizetését, kérjük, hogy tegye meg! Ez a püspöki kar ajánlása szerint az éves nettó jövedelem 1 %-a. Befizethető a plébániai irodában (fogadási időben), sekrestyében misék előtt, után, illetve átutalással. A plébánia bankszámlaszáma: 11742087-20000569 (Pomáz Szent István Király Plébánia), itt a közlemény rovatban tüntessék fel, hogy egyházi hozzájárulás! Végső esetben csekken is lehet befizetni, de ez korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre! Hálásan köszönjük az eddigi támogatásokat is!

A hívek adománya, hozzájárulása fedezi az egyházközség fenntartásának valamennyi költségét.