Nagyböjt 1. vasárnapja – 2024. febr. 18.

Nagyböjt 1. vasárnapja – 2024. febr. 18.

MISEREND, MISESZÁNDÉKOK

Vasárnap (02.18.),

Nagyböjt 1.

09:00, templom elhunyt Pál édesapáért és tanárért
18:00, templom elhunyt Szauer Emíliáért, elhunyt testvére Istvánért, elhunyt szüleiért és a Szauer család élő tagjaiért
Kedd (02.20.) 07:00, templom a budapesti kitöréskor

elhunyt magyar és német katonákért

Szerda (02.21.) 18:00, templom élő Béláért
Csütörtök (02.22.) 07:00, templom Páll és Nagy család élő és elhunyt tagjaiért és elhunyt szülőkért
Péntek (02.23.) 18:00, templom elhunyt Olajos Lászlóné Burgi néniért
Szombat (02.24.),

előesti vasárnapi

18:00, 

Szt. Miklós kápolna

egyházközségért
Vasárnap (02.25.),

Nagyböjt 2.

09:00, templom elhunyt Lind Mártonért és elhunyt felesége Horváth Annáért és élő családtagokért, 

és hálaadásul Magdolna nyolcvanadik születésnapja alkalmából

18:00, templom elhunyt Dakó Károlyné Magdolnáért

Gyóntatás:

 • hétköznap szentmisék előtt fél órával, 
 • pénteken 17:00-17:45, templom!

Heti imaórák a templomban:

 • Szeretetláng imaóra, csütörtök 07:30-08:30
 • Ünnepélyes rózsafüzér, péntek 17:00-17:40
 • Csendes szentségimádás, vasárnap, 17:00-17:45

Havi imaórák a templomban

 • Gitáros szentségimádás, elsőcsütörtök, 19:00-20:00
 • Jézus Szíve litánia, elsőpéntek, 17:40
 • Engesztelő imaóra, elsőszombat, 17:00
 • Magzatokért imaóra, harmadik hétfő, 17:00
 • Gyermekek ima félórája, harmadik kedd, 17:30

Plébániai iroda: 

Ny: kedd, csütörtök 10:00-12:00, szerda, péntek 13:00-17:00,

T: 26/325-006, M: 30/459-4095, E: pomaziplebania.iroda@gmail.com

Hirdetések:

 • Póthamvazás, a hétvégi miséken, szombat este a kápolnában és vasárnap este a templomban a mise végén, vasárnap reggel 8:30-kor a templomban!
 • Szerelmesek miséje (Házasság Hete keretében), együttjáró, jegyes, házaspárok megáldása, febr. 18. vasárnap a 9-es gitáros misén!
 • Keresztútjárás, minden nagyböjti pénteken 17:00-kor a templomban, különböző közösségek vezetésével. Kérjük a közösség vezetőit, hogy jelentkezzenek egy-egy alkalomra!
 • Következő hétvégi szentmiséken (02.24-25.) gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára, a misepersely adományokat küldjük tovább!
 • Bi-Pi cserkész emlékmise febr. 23., 18:00, templom.
 • Mécses Börtönmisszió pomázi tagjainak tanúságtétele  levelező-szolgálatukról: márc. 3., a 9 órás szentmise után! Kérjük, hogy aki barkát tud hozni virágvasárnapra, legyen kedves mielőbb leadni a templomban!
 • A nagycsütörtöki lábmosás szertartásához keresünk jelentkező híveket (személyesen a sekrestyében, e-mailben az iroda címén)!
 • Nagyböjti plébániai lelki nap március 9-én szombaton lesz a Zeneiskola koncerttermében. Részletek a plakáton, levelező listán, facebook oldalon, honlapon! Jelentkezési lap a polcon!
 • Húsvét utáni plébániai lelki nap, ápr. 6., szombat, kezdés 9:00, részletek később!

Külső:

 • Tűz és Fény dicsőítő – közbenjáró szentségimádás,

febr. 26., hétfő 19:00-21:00, Bp. Kelenföldi Szt. Gellért templom