Nagyböjt 2. vasárnapja – 2024. febr. 25.

MISEREND, MISESZÁNDÉKOK

Vasárnap (02.25.),

Nagyböjt 2.

09:00, templom elhunyt Lind Mártonért és elhunyt felesége Horváth Annáért és élő családtagokért, 

és hálából Magdolna nyolcvanadik születésnapja alkalmából

18:00, templom elhunyt Dakó Károlyné Magdolnáért
Kedd (02.27.) 07:00, templom hálaadás Márton születésnapja alkalmából
Szerda (02.28.) 18:00, templom unokáért
Csütörtök (02.29.) 07:00, templom tisztítótűzben szenvedőkért
Elsőpéntek (03.01.) 18:00, templom Klemm családért
Szombat (03.02.),

előesti vasárnapi

18:00, 

Szt. Miklós kápolna

egyházközségért
Vasárnap (03.03.),

Nagyböjt 3.

09:00, templom,

gitáros

elhunyt Viki és Csaba barátokért
18:00, templom elhunyt Zsuzsanna hetvennyolcadik születésnapja alkalmából

Gyóntatás:

 • hétköznap szentmisék előtt fél órával, 
 • pénteken 17:00-17:45, templom!

Heti imaórák a templomban:

 • Szeretetláng imaóra, csütörtök 07:30-08:30
 • Ünnepélyes rózsafüzér, péntek 17:00-17:40
 • Nagyböjtben keresztúti ájtatosság, péntek 17:00-17:45
 • Csendes szentségimádás, vasárnap, 17:00-17:45

Havi imaórák a templomban

 • Gitáros szentségimádás, elsőcsütörtök, 19:00-20:00
 • Jézus Szíve litánia, elsőpéntek, 17:40
 • Engesztelő imaóra, elsőszombat, 17:00
 • Magzatokért imaóra, harmadik hétfő, 17:00
 • Gyermekek ima félórája, harmadik kedd, 17:30

Plébániai iroda: 

Ny: kedd, csütörtök 10:00-12:00, szerda, péntek 13:00-17:00,

T: 26/325-006, M: 30/459-4095, E: pomaziplebania.iroda@gmail.com

Hirdetések:

  • Imaszándék: közösségünkben egy újszülött kisbabáért, Andrásért, aki súlyos állapotban van!
  • Gyűjtés a katolikus iskolák javára, most a hétvégi szentmiséken, a misepersely adományokat küldjük tovább!
 • Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés, sekrestyében, plébánián, karitász házban! Pénzbeli támogatást is lehet adni a karitász munkatársaknak!
 • Elsőpéntek, Elsőszombat!
 • Mécses Börtönmisszió pomázi tagjainak tanúságtétele  levelező- szolgálatukról márc. 3., következő vasárnap a 9 órás gitáros szentmise után! 
 • Jegyesoktatás: aki idén a mi templomunkban szeretne házasodni, március végéig jelentkezzen az irodában, vagy az irodai elérhetőségeken!
 • Nagyböjti plébániai lelki nap március 9-én szombaton lesz a Zeneiskola koncerttermében. Részletek a plakáton, levelező listán, facebook oldalon, honlapon! Jelentkezési lap a polcon! Ekkor a szombat esti szentmise a templomban lesz!
 • Templomkerti keresztútjárás, márc. 10., a 9-es szentmise után!
 • Húsvét utáni plébániai lelki nap (cserkészeink szervezésében), ápr. 6., szombat (kezdés 9:00), részletek később!
 • Kérjük, hogy aki barkát tud hozni virágvasárnapra, legyen kedves mielőbb leadni a templomban, plébánián!
 • A nagycsütörtöki lábmosás szertartásához keresünk jelentkező híveket (személyesen a sekrestyében, e-mailben az iroda címén)!

Külső:

 • Tűz és Fény dicsőítő – közbenjáró szentségimádás,

febr. 26., hétfő 19:00-21:00, Bp. Kelenföldi Szt. Gellért templom

 • Szentendrei Nagyböjti Triduum márc 1-2-3. (péntek, szombat, vasárnap az esti mise kertében 18 órakor. Az elmélkedéseket Martos Levente Balázs, az Esztergom-Budapest Főegyházmegye segédpüspöke fogja tartani, a mise alatt pedig gyóntatni. Mindenkit szeretettel hívnak erre az eseményre!
 • Emberhalász szeminárium, Evezz a mélyre – hogyan evangelizáljunk a környezetünkben? márc. 6. – május 8., szerda esténként, Bp. Szt. József Plébánia, Horváth M. tér 7., plakát, https://www.ehalasz.hu/
 • Csendes Hétvége, Csobánkai Segítő Nővérek, márc. 22-24. érdeklődni, jelentkezni: segitonoverekcsob@gmail.com
 • Szentlélek szeminárium, Bp. Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia, ápr. 4. – május 30., csütrötökönként 18:00, https://krisztinatemplom.hu/hirek/szentlelek-szeminarium-jelentkezes/