Virágvasárnap – 2024. márc. 24.

MISEREND, MISESZÁNDÉKOK

Virágvasárnap (03.24.) 09:00, templom,

énekkar

HÉT éve elhunyt Csatári Anikóért,

élő gyermekeiért és szeretteiért

18:00, templom egyházközségért
Nagykedd (03.26.) 07:00, templom elhunyt Dr. Farkas Erzsébetért
Nagyszerda (03.27.) 18:00, templom élő és elhunyt Józsefért, élő Benedekért, Boglárkáért és Sándorért
NAGYCSÜTÖRTÖK (03.28.) 18:00, templom UTOLSÓ VACSORA EMLÉKMISÉJE
NAGYPÉNTEK (03.29.) 18:00, templom AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK LITURGIÁJA
NAGYSZOMBAT

(03.30.)

18:00, TEMPLOM! HÚSVÉTI VIGÍLIA MISE KÖRMENETTEL!
HÚSVÉTVASÁRNAP (03.31.) 09:00, templom,

énekkar

egyházközségért
18:00, templom elhunyt Rigó Istvánné Máriáért
Húsvéthétfő (04.01.) 08:00, templom elhunyt Zsófia édesanyáért halálának negyvenedik évfordulója alkalmából

Gyóntatás:

 • hétköznap szentmisék előtt fél órával, 
 • pénteken 17:00-17:45, templom!
 • több papos gyóntatás, Nagykedden (03.26., 18:00-21:00, templom!
 • Nagypénteken, Nagyszombaton délelőtt 08:00-10:00!

Heti imaórák a templomban:

 • Szeretetláng imaóra, csütörtök 07:30-08:30
 • Ünnepélyes rózsafüzér, péntek 17:00-17:40
 • Nagypénteken KERESZTÚT 15:00, régi temető!
 • Csendes szentségimádás, vasárnap, 17:00-17:45

Havi imaórák a templomban

 • Gitáros szentségimádás, elsőcsütörtök, 19:00-20:00
 • Jézus Szíve litánia, elsőpéntek, 17:40
 • Engesztelő imaóra, elsőszombat, 17:00
 • Magzatokért imaóra, harmadik hétfő, 17:00
 • Gyermekek ima félórája, harmadik kedd, 17:30

Plébániai iroda: 

Ny: a nagyhéten csak kedd 10:00-12:00, szerda 13:00-17:00

Nagycsütörtökön, Nagypénteken NINCS!

T: 26/325-006, M: 30/459-4095, E: pomaziplebania.iroda@gmail.com

Hirdetések:

 • Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés, a sekrestyében, plébánián, karitász-házban! Pénzbeli támogatást is lehet adni a karitász munkatársaknak!
 • „Gubázás” szeretetvendégségbe hívjuk a rászoruló, szegény testvéreinket, Virágvasárnap 12:30 órára a közösségi házba!

(Szervező Darits Gyula)

 • A kápolnában kétszer egymás után elmaradnak a szentmisék szombaton (Nagyszombat (03.30., Fehérszombat 04.06.), ekkor a templomban lesz!
 • Töviskoszorú kép gyerekeknek, jócselekedettel virágok a tüskékből!
 • Plébániai szentségimádási nap, reggel a szentmise utántól este 17:30-ig
 • több papos gyóntatás 18:00-kb. 21:00-ig!  Jöjjünk minél többen mindkettőre, a szentségimádásra jelenléti ívet is kiteszünk, hogy lássuk, hogy mindig van valaki a szentségi Jézussal!
 • Lábmosás szertartásához Nagycsütörtökre  keresünk jelentkező híveket, most házaspárokat kérünk erre! Jelentkezni a kitett íven, e-mailben az iroda címén!
 • Nagycsütörtökön lamentáció a mise után, utána virrasztás az Oltáriszentség előtt, Nagypénteken lamentáció és irgalmasság kilenced kezdése a liturgia után!
 • Nagypénteken a keresztút 15:00-kor a temetőben (Vróczi u.), eső esetén a templomban!
 • Nagyszombati virrasztás a szentsírnál hajnalban 05:30-tól először a Szt. Krisztiána közösség, utána csendes ima az esti vigília miséig!
 • A húsvéti szombat esti körmenetre gyertyát hozzon, aki tud!
 • Húsvéti hajnalvárás, Húsvétvasárnap (03.31.), találkozó 05:20, templomnál!

(ÓRAÁTÁLLÍTÁS lesz, előre 1 órát!)

  • A Húsvétvasárnapi szentmiséken ételszentelés lesz, a kosarakat a Mária oltárhoz tegyék le!
  • Plébániai lelki nap cserkészeink szervezésében, ápr. 6., szombat (kezdés 9:00)! Plakát az ajtónál és jelentkezési lapok is!
  • Jegyesoktatás: aki idén a mi templomunkban szeretne házasodni, március végéig jelentkezzen az irodában, vagy az irodai elérhetőségeken!
 • Egyházközségi éves program, ünnepek rendje! Honlap, faliújság!
 • Egyházközségi tábor, Parád, júl. 25-28. (csüt. du. – vas. ebédig)!

A jelentkezési felület árakkal, szállástípusokkal megnyílt, ahol a legfürgébbek megtalálhatják a már megszokott kedvezményeket is. Terveink szerint a nagyobbaknak a tábor területén belül – a felnőttektől kicsit elkülönülve térben és programban- ifjúsági altábort biztosítunk. A kisebbekkel pedig a megszokott módon óvónénik, fiatalok foglalkoznak majd, míg mi, felnőttek különböző módon töltekezhetünk lelkileg, testileg, szellemileg. Sok beszélgetés, sport, kirándulás, kézműveskedés, tábortűz várja a résztvevőket.

Önkéntes beteglátogató alapképzés indul a Budapesti Katolikus Kórházlelkészség szervezésében. A soron következő képzés 2024. április 13-án indul. A képzésre jelentkezni a Kórházlelkészség (06-1) 224-86-40-es telefonszámán lehet hétköznap 8-16 óra között március folyamán. Jelentkezési határidő márc. 31. Nagy szükség lenne önkéntesekre a Kiskovácsi Boldog Gellért Máltai Pszichiátriai Szakkórházban! Aki jelentkezik a képzésre, jelezze István László csoportvezetőnek is! (pomilaci70@gmail.com), lásd plakát!