Egyház

Egyház
(görögekklészia, lat.ecclesia): a II. Vatikáni Zsinat meghatározása szerint az Istennel való bensõséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének hatékony jele és eszköze. Szentségi jellege van, azaz jele annak, hogy a Krisztusban végbement megváltás kegyelmei jelen vannak az egész emberiség számára, s egyúttal közli is ezeket a kegyelmeket. Az Egyház egyszerre történelmi és természetfölötti intézmény, misztérium, melynek lényegét csak a hitben fogjuk föl. – Az Egyház elnevezés a görög küriakon, ‘az Úr háza’-ból ered. Ezt vette át az angol church, a holland kerk, a német Kirche. A magyar Egyház szó az egy = szent szó egykori jelentését õrizte meg; az Egyház tehát ‘szent ház’, templom. (Magyar Katolikus Lexikon)