Egyházközösségünk

Egyházközösségünk
Egyházközösségünk a templom köré épült, abban érvényesül elsõdlegesen közösségi létünk. De a közösséegy élõ közösség, melyet elsõsorban a pomázi emberek (felnõttek és gyermekek) közös hite vált közösséggé, éltet és tart fenn. Közösségünk tagjai mindazok, kik ma élnek, kik már a temetõben nyugszanak, és azok is, kik a jövendõt fogják jelenteni – esetleg magunkban hordozzuk õket.
Hordozzuk a jövõnket eszméinkben, szellemünkben és lelkiségünkben.  Hiszen minden emberi közösség a saját hagyományai, õrzött értékei és sajnos hibái, bûnei nyomán él, teszi magát örökkévalóvá, vagy mulandóvá. A katolikus keresztény közösségünk, melyet Jézus Krisztus alapított, immáron 2000 évet élt meg, mert értékei azok, melyek örökérvényüvé teszik létjogosultságát. De mindannyiunk feladata a Krisztusi értékek megõrzése, és átadása, hogy ezzel magunk, és a közösség számára is biztosítsuk az üdvösségtörténet folyamatosságát.