Szent Miklós Alapítvány

Cím: 2013 Pomáz, Szent Miklós tér 1.
Telefon: 26 / 328-990
Adószám: 18685310-1-13
Bankszámlaszám: 11742087-20072148

A Szent Miklós Alapítványt 1999-ben hozta létre Pomáz Római Katolikus Egyházközségének képviselõtestülete. Az Alapítvány célja az egyházközség épületeinek fenntartása, különös tekintettel a Szent Miklós tér 1. sz. alatt található épületegyüttes és a hozzá tartozó park üzemeltetésére és karbantartására. A helyi társadalom és az egyének közös érdekei kielégítése céljából számos közhasznú tevékenységet végez. A Pomáz – Csobánka – Pilisszentkereszt Önkormányzati Társulással kötött ellátási szerzõdés alapján e településeken családsegítõ szolgáltatást nyújt; e tevékenysége kiemelten közhasznú szervezetté teszi. Az Alapítvány kiemelt feladatként kezeli a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés, a természet- és környezetvédelem, valamint a hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése terén végzett munkáját. E tevékenységei keretében különféle önkéntes csoportokat mûködtet. Ilyenek például a Tesz-vesz Klub, az Idõs Klub, Méta Klub, a Sérültek Csoportja és a Nagycsaládos csoport.

A Szent Miklós tér 1. alatti épület – közismert nevén a Karitász Ház – az elmúlt években számos emlékezetes rendezvénynek adott otthont. – A KÉSZ Dunakanyar Jobb Part csoportjával közösen 2004 óta rendezzük meg a „Közbeszéd, közbeszélgetés” címet viselõ sorozatunk eseményeit, ennek keretében számos neves közéleti személyiség tartott elõadást és  vitaestet aktuális társadalmi-közéleti kérdésekrõl. – Kulturális rendezvényeink közül kiemelkedik Szántai Tamás „Az igazi szó” címmel tartott nagysikerû Ady estje (2004), Czakó Gábor író „Hetvenhét magyar rémmese” címû felolvasóestje (2004), Kóta Judit, Nagy János és Szerényi Béla „Adj már csendességet /Református énekek ma/” címû CD-bemutatója (2005),  Matló Éva iparmûvésznõ horgolt képeinek kiállítása (2005), Ambrus Balázs és László Péter Sándor „Visszavágyunk magukhoz” címû kiállítása (2006), a Magyar Katolikus Rádió munkatársainak és mûsoraik gyakori mûvészvendégeinek elõadói estje (2006), Paulovics László festõmûvész kiállítása (2007), valamint az Írmag együttes koncertjei. – Szerepet vállaltunk Pomáz Város 1956-os Emlékbizottságában is. A forradalom ötvenedik évfordulója alkalmával rendezett események sorából három rendezvénnyel vettük ki a részünket (Téglásy Ferenc „Soha, sehol, senkinek” címû filmjét vetítettük a film rendezõjének résztvételével, majd Magyar József „1956 – A remény és a halál 19 napja” címû filmjét tekinthették meg az érdeklõdõk, végül pedig Karátson Gábor Kossuth-díjas festõ, író, mûfordító, ’56-os elítélt volt a vendégünk, aki „A börtön, mint a forradalom folytatása” címû elõadásában számolt be személyes emlékeirõl. – Elõször 2007-ben rendeztük meg (a KÉSZ Dunakanyar Jobb Part csoportjával, valamint a helyi Nagycsaládos Csoporttal közösen, a NOE megalakulásának 20. évfordulója alkalmával) a „Hétvége a családokért – családok hétvégéje” címet viselõ három napos eseménysorozatot, melynek keretében számos elõadás, foglalkozás, sportesemény, rajz- és fotópályázat, valamint a családok koncertje igyekezett a családok fontosságára, a családi élet értékeire felhívni a figyelmet. Ezt a rendezvényünket – hagyományt teremtve – nagy sikerrel tartottuk meg 2008-ban és 2009-ben is.

Az Alapítvány székhelye: Pomáz, Szent Mikós tér 1. Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: Dr. Brezanóczi János, Csere László, Szakál Antal, Tõzsér Imre. Az Alapítvány kuratóriumának elnöke: Zupán Tamás.

A Szent Miklós Alapítvány
KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

„A Szent Miklós Alapítvány kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkezik, ezért a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. §-ának b) bekezdése szerint a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy az országos sajtó útján kell nyilvánosságra hoznia. Ennek a kötelességünknek a jelen honlapon történő nyilvánosságra hozatallal teszünk eleget:”

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20112012

Ismerd meg KAPOCS szivességi hálózatunkat!